Tâm thư gửi cô Nguyễn Thúy – 30/7/2018

Tu viện Chơn Như, ngày 30/7/2018.

TÂM THƯ GỬI CÔ NGUYỄN THÚY

        Trong email cô có nói: “Tôi có nghe một người thanh niên hỏi Trưởng lão là tại sao Hòa thượng Thích Minh Châu (HT TMC) lại phải bị cảnh lúc gần chết phải nằm một chổ và phải hút oxigen, và Trưởng lão có nói là tại vì HT TMC không có tu phước vô lậu nên cái nghiệp của kiếp trước đã khiến cho HT TMC phải như vậy”. Trong vấn đề này, Trưởng lão đã trả lời đúng rồi cô à. Muốn có được phước vô lậu thì phải sống làm chủ ăn, ngủ và độc cư. Trong khi đó, Hòa thượng Minh Châu đã không sống đúng giới luật đức hạnh của người xuất gia theo đạo Phật, ngài chỉ có công học và dịch chánh pháp nguyên thủy từ Ấn Độ mang về Việt Nam (Kinh tạng Nikaya).

        Người cư sĩ mới vào đạo Phật, sống giữ gìn ngũ giới và sống với mười điều lành, thực hành thọ Bát quan trai là họ chỉ mới tạo được phước hữu lậu chứ chưa tạo được phước vô lậu cô à.

        Tu tập Tứ chánh cần chỉ ngăn ác pháp, chuyển nghiệp là tạo phước hữu lậu mà thôi. Nếu tiến tới sống với Đức hạnh của bậc Thánh, phải làm chủ được cái ăn cái ngủ mới tạo được phước vô lậu. Do đó sẽ làm chủ được sinh, già, bệnh, chết rất dễ dàng cô à. Đó là trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự.

        Nghiệp thân con người rất nặng, phải sống với giới luật đức hạnh của bậc Thánh thì mới vô lậu, nhờ đó mà không còn đau nhứt ở nơi thân nữa cô à.

        Hòa thượng Minh Châu chưa sống được với giới luật đức hạnh của bậc Thánh nên cũng phải chịu bệnh đau như người thế tục không khác gì cả. Đó là quy luật nhân quả, không ai có thể tránh khỏi được.

        Người cư sĩ muốn tu tập để có được phước vô lậu thì phải tu tập các pháp sau:

  1. Phải luôn sống và giữ gìn 5 giới luật cơ bản của người cư sĩ. Phải biết hỗ thẹn trước các lỗi nhỏ nhặt, biết sám hối trước các lỗi mình đã gây ra và tự hứa sẽ không tiếp tục tái phạm lỗi lầm đó nữa.
  2. Phải luôn sống thiểu dục tri túc.
  3. Phải luôn phòng hộ các căn không phóng dật theo các pháp trần.
  4. Phải luôn chánh niệm tĩnh giác trong mọi lúc, mọi nơi.
  5. Phải luôn trau dồi tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả trong từng hành động, lời nói và suy nghĩ để luôn tạo nghiệp thiện, không tạo thêm nghiệp bất thiện.
  6. Dùng pháp Quán vô lậu câu hữu với pháp Như lý tác ý để lìa xa, từ bỏ và đoạn diệt hoàn toàn tâm tham, sân, si, mạn, nghi.

        Cuối thư, Mật Hạnh xin kính chúc cô thông suốt được tri kiến về chánh Phật pháp, về pháp hữu lậu và vô lậu, thân tâm thường thanh thản an lạc và vô sự.

Kính ghi            

Tỳ kheo Thích Mật Hạnh