Tâm thư gửi cô Thành Chính (khu An Dưỡng) – ngày 17/8/2018

       Câu hỏi 1: Lúc 3 giờ sáng là đến giờ tu, con có xá Phật và xá Thầy với tâm nguyện của con xin Phật, xin Thầy trợ duyên cho con tu hành để làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Con làm như vậy mỗi sáng có được không ạ?

       Đáp: Vào đầu giờ tu, việc chấp tay xá Phật, xá Thầy rồi tu là việc làm đúng không sai cô à.

 

       Câu hỏi 2: Con đi kinh hành không vào bài bản, con đi tự nhiên thư giãn thì con tác ý, con đi xung quanh thất vẫn có kiến và các loại côn trùng, cuốn chiếu và ốc sên. Con cứ tác ý là côn trùng và chúng sanh. Con có cần nói là côn trùng hay chỉ nói là chúng sanh?

       Đáp: Khi bị hôn trầm thì cô phải siêng năng đi kinh hành. Khi đi kinh hành thì cô phải thường tác ý: “Tất cả chúng sanh hãy tránh ra khỏi chân ta. Đi kinh hành tôi biết tôi đang đi kinh hành, phải luôn tĩnh giác để trau dồi tâm từ, tránh không giẫm đạp lên các chúng sanh”.

      Cô chỉ cần nhắc là “tất cả chúng sanh” là đủ rồi, không cần phải liệt kê ra là “côn trùng, kiến, cuốn chiếu, ốc sên…”.

 

       Câu hỏi 3: Cứ 30 phút thì con đi kinh hành, con có ngồi dùng định thư giãn được không hay là hết thời khóa tu mới thư giãn? Thời gian thư giãn con có cần tác ý truyền lệnh hay con chỉ cần ngồi thả lỏng toàn thân ra và cảm nhận thân tâm thư giãn?

       Đáp: Không cần thiết phải cứ 30 phút thì đi kinh hành. Khi nào bị hôn trầm thì phải siêng năng đi kinh hành hoặc thân hành niệm, đồng thời tác ý nhắc tâm si hãy tan hết là đúng cô à.

      Trong giờ tu có thể dùng định sáng suốt để thư giãn toàn bộ thân tâm. Chỉ cần tác ý một lần đầu: “hãy thả lỏng, thư giản toàn bộ thân tâm”, sau đó ngồi chơi thư giãn, không cần phải tác ý gì nữa cả.

      Nếu bình thường không bị hôn trầm thì ngồi chơi nhắc tâm: “Tâm hãy bất động thanh thản, ly tham sân si”.

      Nếu có tâm niệm phóng dật thì triển khai tri kiến để quán xét nó và tác ý nhắc: “Tâm không được phóng dật, thân này chết không mang theo được gì cả, tâm hãy thanh thản an lạc”. Chỉ cần nhắc tâm như vậy là được.

 

      Câu hỏi 4: Trên thân con, con cũng đã 75 tuổi thì nó cũng đau đầu gối, lúc thì đau chỗ nọ chỗ kia. Thầy dạy là nó mang cái thân nhân quả thì nó phải đau bệnh. Con thưa Thầy, hằng ngày con có cần tác ý: “Cái thân này phải khỏe mạnh, phải quắc thước không có già nua, không ốm yếu, không mệt mỏi, phải khỏe mạnh như thanh niên”.

      Hoặc mỗi ngày con phải nhắc tâm một lần, tức là như lý tác ý: “chỉ trong đời này ta phải tu tập làm chủ sinh già bệnh chết” không ạ. Hay là câu này chỉ để cho những người tu cao mới được tác ý những câu này?

      Đáp: Trên thân cô nay đã 75 tuổi rồi, nó sẽ hoại diệt dần dần. Cô hãy dùng câu tác ý: “Thân này phải mạnh khỏe không run rẫy, cái chân đau này hãy tan hết ngay. Ta không sợ bệnh, không sợ chết. Tâm hãy bất động, thanh thản, ly tham sân si”.

      Có thân nhân quả thì phải có bệnh đau chỗ này chỗ kia, nhưng ý chí ta không sợ đau bệnh, không sợ chết là ta đã làm chủ được sinh già bệnh chết đó cô à.

      Không có phân biệt tu cao hay tu thấp gì cả, cho dù tu cao hay tu thấp gì cũng đều phải tác ý như vậy cô à.

      Cuối thư, Mật Hạnh xin kính chúc cô thực hiện có hiệu quả phương pháp tác ý nêu trên để làm chủ đau bệnh của tuổi già, làm chủ thân nhân quả của mình, thân tâm thanh thản an lạc và vô sự.

Kính ghi           

Tỳ kheo Thích Mật Hạnh