Tâm thư ngày 26/06/2011: Tâm thư gửi cô Út

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem bản chụp scan của bức Tâm thư ngày 26 tháng 6 năm 2011, đức Trưởng lão Thích Thông Lạc gửi cô Út, ở dưới đây:

(Nhấp chuột vào hình để xem phóng lớn)

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×