Tổng hợp các Sách đã xuất bản của Trưởng lão Thích Thông Lạc với giọng đọc chuyên nghiệp

0 Flares 0 Flares ×

Quý bạn đọc nhấp chuột vào tên sách để xem bài viết, nghe và tải về từng tập tin. Nếu muốn tải tất cả các tập tin của sách nói thì quý bạn vui lòng nhấn vào chữ “Tải về …” để tải về từ Google Drive.

01 – Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo, giọng đọc Thanh Thuyết + Quốc Tuấn. Tải về.

02 – Đạo Đức Làm Người (2 tập), giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng. Tải về Tập 1, Tải về Tập 2.
03 – Đường Về Xứ Phật (10 tập), giọng đọc Thanh Thuyết + Lê Nga + Ngọc Mỹ + Khánh Hoàng + Quốc Tuấn + Hưng Thành…. Tải về Tập 1Tải về Tập 2, Tải về Tập 3, Tải về Tập 4, Tải về Tập 5, Tải về Tập 6, Tải về Tập 7, Tải về Tập 8, Tải về Tập 9, Tải về Tập 10, Tải về Toàn bộ 10 Tập.
04 – Giáo Án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới -Đức Hiếu Sinh (3 tập), giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng. Tải về Tập 1,Tải về Tập 2Tải về Tập 3.
05 – Giáo Án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới – Đạo Đức Ly Tham (tập 1), giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng. Tải về.
06 – Giáo Án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới – Đạo Đức Gia Đình (tập 1), giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng. Tải về.
07 – Giới Đức Làm Người (2 tập)Tải về Tập 1Tải về Tập 2.
08 – Hỏi Đáp Oai Nghi Chánh HạnhTải về.
09 – Lịch Sử Chùa Am, giọng đọc Thanh Thuyết + Quốc Tuấn. Tải về.
10 – Linh Hồn Không CóTải về.
11 – Lòng Yêu Thương (2 tập), giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng. Tải về Tập 1, Tải về Tập 2.
12 – Muốn Chứng Đạo Phải Tu Pháp Môn Nào?, giọng đọc Thanh Thuyết + Quốc Tuấn. Tải về.
13 – Mười Hai Cửa Vào Đạo, giọng đọc Thanh Thuyết + Quốc Tuấn. Tải về.
14 – Người Phật Tử Cần Biết (2 tập)Tải về Tập 1Tải về Tập 2.
15 – Những Bức Tâm Thư (3 tập), giọng đọc Ngọc Mỹ + Huy Hồ. Tải về Tập 1Tải về Tập 2Tải về Tập 3.
16 – Những Chặng Đường Tu Học Của Người Cư SĩTải về.
17 – Những Lời Gốc Phật Dạy (4 tập), giọng đọc Thanh Thuyết + Quốc Tuấn. Tải về Tập 1Tải về Tập 2Tải về Tập 3Tải về Tập 4, Tải về toàn bộ 4 Tập.
18 – Những Lời Tâm HuyếtTải về.
19 – Pháp Tu Của Phật Làm Chủ Sinh, Già, Bệnh, ChếtTải về.
20 – Phật Giáo Có Đường Lối RiêngTải về.
21 – Sống Một Mình Như Con Tê Ngưu, giọng đọc Thanh Thuyết + Quốc Tuấn. Tải về.
22 – Sống Mười Điều Lành, giọng đọc Thy Mai. Tải về.
23 – Tạo Duyên Giáo Hóa Chúng Sinh, giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng. Tải về.
24 – Thiền Căn BảnTải về.
25 – Thọ Tam Quy Ngũ Giới, giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng. Tải về.
26 – Văn Hóa Phật Giáo Truyền Thống (2 tập), giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng. Tải về Tập 1Tải về Tập 2.

27 – Thanh quy Tu viện Chơn Như (chưa có sách nói).

28 – Sách tranh: Những mẫu truyện cuộc sống – Lòng yêu thương – Tập 1 (chưa có sách nói).

29 – Sách tranh: Những mẫu truyện cuộc sống – Lòng Yêu Thương – Tập 2. (chưa có sách nói) 

30 – Trưởng Lão Thích Thông Lạc – Cuộc Đời và Đạo Nghiệp (chưa có sách nói).

*****

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×