Sách: ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT (10 Tập)

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách: ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT” – 10 Tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2011.

(Quý bạn nhấn chuột vào nút ở góc bên phải tên bài để tải về)

1. Tập 1: gồm 08 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Đọc sách file pdf (tập 1):

 

2. Tập 2: gồm 07 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Đọc sách file pdf (tập 2):

 

3. Tập 3: gồm 08 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Đọc sách file pdf (tập 3):

 

4. Tập 4: gồm 07 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Đọc sách file pdf (tập 4):

 

5. Tập 5: gồm 07 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Đọc sách file pdf (tập 5):

 

6. Tập 6: gồm 08 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Đọc sách file pdf (tập 6):

 

7. Tập 7: gồm 08 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Đọc sách file pdf (tập 7):

 

8. Tập 8: gồm 09 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Đọc sách file pdf (tập 8):

 

9. Tập 9: gồm 08 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Đọc sách file pdf (tập 9):

 

10. Tập 10: gồm 09 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Đọc sách file pdf (tập 10):

*****

Đường dẫn tới thư mục chứa 10 Tập sách nói Đường về xứ Phật, trên Google Drive: https://drive.google.com/drive/u/6/folders/0B4jwF2AoKkQzTDVER0hYYUxhV3M

Hình ảnh Bìa sách:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×