Sách: GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI (2 tập)

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách: GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI” – 2 tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2010.

(Quý bạn nhấn chuột vào nút ở góc bên phải tên mỗi bài để tải về)

1. Tập 1: gồm 04 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps

Đọc sách file pdf (tập 1):

 

2. Tập 2: gồm 04 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps

Đọc sách file pdf (tập 2):

Hình ảnh Bìa sách:

 

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×