Sách: LỊCH SỬ CHÙA AM

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: LỊCH SỬ CHÙA AM“, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2010, 2013.(Quý bạn nhấn chuột vào nút ở góc bên phải tên mỗi bài để tải về)

1. Đọc sách file pdf (bản gốc TVCN):

 

2. Đọc sách file pdf (bản in của nhà xuất bản Tôn Giáo):

 

3. Thống kê thay đổi giữa bản gốc TVCN và bản in của NXBTG:

Hình ảnh Bìa sách:

 

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×