Sách: NHỮNG BỨC TÂM THƯ (3 tập)

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách: NHỮNG BỨC TÂM THƯ” – 3 tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2013, 2014.

(Để tải về, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từng tập từ Google Drive: Tải về Tập 1Tải về Tập 2Tải về Tập 3.)

Quý vị vui lòng nhấn vào  mỗi trình phát Player, để mở rộng hoặc thu gọn danh sách phát.

1. Tập 1: Sách nói phân đoạn theo Mục lục sách.

1.a. Đọc sách file pdf (tập 1) – bản gốc của TVCN:

1.b. Đọc sách file pdf (tập 1) – bản in của NXB Tôn Giáo:

1.c. Thống kê thay đổi giữa bản gốc của TVCN và bản in của NXB Tôn Giáo:

2. Tập 2: Sách nói phân đoạn theo Mục lục sách

2.a. Đọc sách file pdf (tập 2) – bản gốc của TVCN:

2.b. Đọc sách file pdf (tập 2) – bản in của NXB Tôn Giáo:

2.c. Thống kê thay đổi giữa bản gốc của TVCN và bản in của NXB Tôn Giáo:

3. Tập 3: Sách nói phân đoạn theo Mục lục sách

3.a. Đọc sách file pdf (tập 3) – bản gốc của TVCN:

 

3.b. Đọc sách file pdf (tập 3) – bản in của NXB Tôn Giáo:

 

3.c. Thống kê thay đổi giữa bản gốc của TVCN và bản in của NXB Tôn Giáo:

 

Hình ảnh Bìa sách:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×