Sách: Thanh Quy Tu Viện Chơn Như

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc xem cuốn sách: “Thanh Quy Tu Viện Chơn Như”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, xuất bản quý IV/2010, NXB Tôn Giáo.

Sách này được đức Trưởng lão nhuận lại từ Pháp âm dưới đây. Để tải về quý vị vui lòng nhấn vào nút phía bên phải dòng tên Pháp âm dưới trình phát Player.

– Hình ảnh bìa sách:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×