Sách: Thanh Quy Tu Viện Chơn Như

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem cuốn sách: “Thanh Quy Tu Viện Chơn Như”, của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, xuất bản quý IV/2010.

Download (tải về)

– Hình ảnh bìa sách:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×