Tổng hợp các sách Tu viện Chơn Như phát hành

0 Flares 0 Flares ×

Cập nhật: 10/05/2019 Hầu hết các sách đã cập nhật bản Audio (sách nói) được phân đoạn theo Mục lục sách.

Kính mời quý Phật tử và quý bạn đọc tham khảo tổng hợp các tựa kinh sách mà Tu viện Chơn Như đang phát hành. Các tựa sách được sắp xếp theo thứ tự ABC và có sách nói. Quý vị nhấp chuột vào tên sách để xem sách (tập tin pdf), nghe và tải về các tập tin mp3 sách nói phân đoạn theo Mục lục. Sau cuối tên sách cũng có các liên kết để tải về tất cả các tập tin của mỗi sách nói từ Google Drive.

(Cuối danh sách có trình phát các file mp3 trọn bộ mỗi quyển có sách nói).

01 – Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo, giọng đọc Thanh Thuyết + Quốc Tuấn. Tải về.

02 – Đạo Đức Làm Người (2 tập), giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng. Tải về Tập 1Tập 2.

03 – Đường Về Xứ Phật (10 tập), giọng đọc Thanh Thuyết + Lê Nga + Ngọc Mỹ + Khánh Hoàng + Quốc Tuấn + Hưng Thành … Tải về Tập 1Tập 2, Tập 3, Tập 4, Tập 5, Tập 6, Tập 7, Tập 8, Tập 9, Tập 10.

04 – Giáo Án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới – Đức Hiếu Sinh (3 tập), giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng. Tải về Tập 1Tập 2Tập 3.

05 – Giáo Án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới – Đạo Đức Ly Tham (tập 1), giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng. Tải về.

06 – Giáo Án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới – Đạo Đức Gia Đình (tập 1), giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng. Tải về.

07 – Giới Đức Làm Người (2 tập)Tải về Tập 1Tập 2.

08 – Hỏi Đáp Oai Nghi Chánh HạnhTải về.

09 – Lịch Sử Chùa Am, giọng đọc Thanh Thuyết + Quốc Tuấn. Tải về.

10 – Linh Hồn Không CóTải về.

11 – Lòng Yêu Thương (2 tập), giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng. Tải về Tập 1, Tải về Tập 2.

12 – Muốn Chứng Đạo Phải Tu Pháp Môn Nào?, giọng đọc Thanh Thuyết + Quốc Tuấn. Tải về.

13 – Mười Hai Cửa Vào Đạo, giọng đọc Thanh Thuyết + Quốc Tuấn. Tải về.

14 – Người Phật Tử Cần Biết (2 tập), giọng đọc Thanh Thuyết + Quốc Tuấn. Tải về Tập 1Tải về Tập 2.

15 – Những Bức Tâm Thư (3 tập), giọng đọc Ngọc Mỹ + Huy Hồ. Tải về Tập 1Tải về Tập 2Tải về Tập 3.

16 – Những Chặng Đường Tu Học Của Người Cư SĩTải về.

17 – Những Lời Gốc Phật Dạy (4 tập), giọng đọc Thanh Thuyết + Quốc Tuấn. Tải về Tập 1Tập 2Tập 3Tập 4.

18 – Những Lời Tâm HuyếtTải về.

19 – Pháp Tu Của Phật Làm Chủ Sinh, Già, Bệnh, ChếtTải về.

20 – Phật Giáo Có Đường Lối RiêngTải về.

21 – Sống Một Mình Như Con Tê Ngưu, giọng đọc Thanh Thuyết + Quốc Tuấn. Tải về.

22 – Sống Mười Điều Lành, giọng đọc Thy Mai. Tải về.

23 – Tạo Duyên Giáo Hóa Chúng Sinh, giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng. Tải về.

24 – Thiền Căn BảnTải về.

25 – Thọ Tam Quy Ngũ Giới, giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng. Tải về.

26 – Văn Hóa Phật Giáo Truyền Thống (2 tập), giọng đọc Tú Trinh + Khánh Hoàng. Tải về Tập 1Tải về Tập 2.

27 – Sách tranh: Những mẫu truyện cuộc sống – Lòng yêu thương – Tập 1. (chưa có sách nói)

28 – Sách tranh: Những mẫu truyện cuộc sống – Lòng Yêu Thương – Tập 2. (chưa có sách nói)

29 – Thanh quy Tu viện Chơn Như. (chưa có sách nói)

30 – Trưởng Lão Thích Thông Lạc – Cuộc Đời và Đạo Nghiệp. (chưa có sách nói)

Quý vị vui lòng nhấn vào nút “Toggle Playlist” () phía góc bên trái phía dưới của trình phát Player, để mở rộng hoặc thu gọn danh sách phát. Để tải về quý vị vui lòng nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ Tại đây từ Google Drive.

*****

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×