Sách: Trưởng Lão Thích Thông Lạc – Cuộc Đời và Đạo Nghiệp

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc xem và tải về cuốn sách tranh “Trưởng Lão Thích Thông Lạc – Cuộc Đời Và Đạo Nghiệp”, của Tu Viện Chơn Như, Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản năm 2016. Nhấp chuột vào đây để tải về

Hình ảnh bìa sách:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×