Sách: Hướng dẫn, nhắc nhở tu sinh tu tập tại TVCN

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem Cuốn sách: “Hướng dẫn, nhắc nhở Tu sinh tu tập tại Tu Viện Chơn Như”. Sách lưu hành nội bộ Tu Viện Chơn Như.

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×