Video: Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng dạy thực hành pháp Thân Hành Niệm

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem Video: “Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng dạy thực hành pháp Thân Hành Niệm”. Bài pháp hành được đức Trưởng lão giảng cho Phật tử đến Tu viện Chơn Như tu tập thọ Bát Quan Trai trong 02 ngày 10 và 11 tháng 2 năm 2004.

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×