Sách nói: ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT – 10 Tập

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách nói ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT” – 10 Tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2011. Bộ Sách nói này được lưu trữ trên Google Drive.

(Quý bạn nhấn chuột vào nút ở góc bên phải tên bài để tải về)

Tập 1: gồm 08 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Tập 2: gồm 07 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Tập 3: gồm 08 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Tập 4: gồm 07 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Tập 5: gồm 07 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Tập 6: gồm 08 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Tập 7: gồm 08 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Tập 8: gồm 09 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Tập 9: gồm 08 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

Tập 10: gồm 09 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps.

*****

Đường dẫn tới thư mục chứa 10 Tập sách nói Đường về xứ Phật, trên Google Drive: https://drive.google.com/drive/u/6/folders/0B4jwF2AoKkQzTDVER0hYYUxhV3M

Hình ảnh Bìa sách:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×