Sách nói: GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI -2 Tập

0 Flares 0 Flares ×

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách nói GIỚI ĐỨC LÀM NGƯỜI” -2 tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2010. Bộ sách nói này được lưu trữ trên Google Drive.

(Quý bạn nhấn chuột vào nút ở góc bên phải tên mỗi bài để tải về)

Tập 1: gồm 04 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps

Tập 2: gồm 04 tập tin MP3 chất lượng 48Kbps

Hình ảnh Bìa sách:

 

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×