Tổng Hợp Bài Giảng: Thầy Dạy Phật Tử – Cư Sĩ

Kính mời quý vị nghe và tải về những bài giảng pháp âm đức Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy quý Phật tử – cư sĩ. Các bài pháp được phân loại từng mục: Thầy dạy qua băng ghi âm, theo Giai đoạn thời gian, Có Video trong Bài giảng hình, và 1 mục Chưa xác định thời gian. Tu Viện sẽ cập nhật thêm khi sưu tầm và biên tập được những bài pháp khác.

Các tập tin định dạng MP3, được lưu trữ trên Google Drive. Quý vị nhấn vào nút bên phải tên mỗi bài để tải về hoặc tải về toàn bộ Tại đây.

(Quý vị có thể nhấn vào nút () phía bên phải của mỗi trình phát Player, để mở rộng hoặc thu gọn danh sách bài giảng). 

1. Thầy dạy qua băng ghi âm:

2. Giai đoạn năm 2007 trở về trước:

3. Giai đoạn năm 2008:

4. Giai đoạn năm 2009:

5. Giai đoạn năm 2010:

6. Giai đoạn năm 2011 – 2012:

7. Có video trong Bài giảng hình: [Xem thêm Bài giảng hình (Video)]

8. Chưa xác định thời gian:

Một số từ viết tắt:

Bất Động
BQT Bát Quan Trai
HN Hà Nội
Nm Nam
NQ Nhân Quả
Nu Nữ
PG Phật Giáo
SGBC Sanh, Già, Bệnh, Chết
THN Thân Hành Niệm
TNX Tứ Niệm Xứ
TS Tu Sinh
TTAD Trung Tâm An Dưỡng
TVCN Tu Viện Chơn Như