Tổng Hợp Bài Giảng: Thầy Dạy Tu Sinh – Tu Sĩ

Kính mời quý vị nghe và tải về những bài giảng pháp âm đức Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy quý tu sinh – tu sĩ. Các bài pháp được phân loại từng mục: Thầy dạy qua băng ghi âm, theo Giai đoạn thời gian, và 1 mục Chưa xác định thời gian. Tu Viện sẽ cập nhật thêm khi sưu tầm và biên tập được những bài pháp khác.

Các tập tin định dạng MP3, được lưu trữ trên Google Drive. Quý vị nhấn vào nút bên phải tên mỗi bài để tải về hoặc tải về toàn bộ Tại đây.

(Quý vị có thể nhấn vào nút () phía bên phải của mỗi trình phát Player, để mở rộng hoặc thu gọn danh sách bài giảng). 

1. Thầy dạy qua băng ghi âm:

2. Giai đoạn từ năm 2007 trở về trước:

3. Giai đoạn năm 2008:

4. Giai đoạn năm 2009 – 2010:

5. Giai đoạn năm 2011 – 2012:

6. Chưa xác định thời gian:  

Một số từ viết tắt:

Bất Động
Nm Nam
Nu Nữ
TNX Tứ Niệm Xứ
TS Tu Sinh
TTAD Trung Tâm An Dưỡng
TVCN Tu Viện Chơn Như