Trả lời các câu hỏi trong Bài giảng đầu xuân 2010

(Trưởng lão Thích Thông Lạc trả lời các câu hỏi của phật tử, trong Bài giảng Thầy tiếp phật tử đầu xuân, 17/02/2010)

Kính gửi: Các con!

1. Chúc Đạo: Phóng sinh khi có duyên gặp loài chúng sinh bị nạn thì nên mua phóng sinh chớ không nên vào chợ mua tôm cá phóng sinh.

2. Lê Minh Quốc: Trong kinh sách Đại thừa thường thêu dệt những câu chuyện linh ứng của đức Quan Âm, của Di Đà. Vậy mà mọi người nghe sao tin vậy, không chịu tư duy. “Trên đỉnh trùng dương” là do hành động thiện của họ đã cứu họ thoát khỏi cảnh hiểm nghèo, chứ không có Di Đà, Quan Âm nào cứu họ.

3. Tổ sư MĐQ y phục Nam tông mà chứng quả Bắc tông, như vậy có chứng đạo không mong quí vị cứ suy ngẫm.

4. Phạm Thị Ngọc: Con nên xin vào lớp học Chánh Kiến, Chánh Tư Duy thì những tà tư duy của con sẽ chấm dứt.

5. Từ trường không phải là linh hồn. Nếu có linh hồn thật thì linh hồn phải có cái biết, còn từ trường thì không có cái biết.

6. Tưởng là không thật nên không có chổ tái sinh.

7. Nên giữ gìn giới thứ nhất “Không sát sinh”.

8. Khi về trụ xứ cũng tu tập như vậy.

9. Chỉ biết yêu thương họ, còn những sự phiền hà của họ thì nên để tự họ, không nên tham dự vào.

10. Nên tác ý: “Tâm bất động, tất cả các bệnh tật nơi thân này phải đi đi!”. Tác ý như vậy nhưng con không nên lưu ý bệnh, thì bệnh sẽ hết.

11. Diệu Ánh: Không có Địa Mẫu, mà có linh thiêng là do tưởng của con và mọi người tạo ra.

12. Cao Văn Lầu: Không có xá lợi của đức Phật, mà do tưởng của con tạo ra mùi hương và sự an lạc.

13. Phương Nhi: Đúng vậy, khi tâm chưa ly dục thì những việc làm đều là ác pháp, như đến chùa cúng Phật, lễ Phật để cầu xin thì như vậy không phải là ác pháp sao?

14. Nguyễn Thành Mỹ: Con nên thu xếp để rồi về Tu Viện tu tập.

15. Các chùa thờ nhiều Phật là chùa Đại thừa, con nơi nào chỉ có thờ Phật Thích Ca mới là chùa Phật giáo nguyên thủy.

16. Đạo Phật là đạo đức của loài người thì dù có theo tôn giáo nào cũng phải sống có đạo đức.

17. Vũ Thị Thanh: Không có sự chia rẽ, mà Tu Viện phát triển thì phải có ban bộ quản lý chứ không riêng cô Út. Tu Viện phải có nhiều người trông coi thì mới quản lý nổi.

18. Hãy đọc phương pháp cúng tế không mê tín mà Thầy đã biên soạn.

19. Liễu Tâm Hương: Năm giới của Phật giáo là thông điệp hòa bình thế giới; là nguồn gốc đem lại sự an vui hạnh phúc của mỗi gia đình. Quý phật tử hãy tìm đọc cuốn “10 giới đức Thánh Sa Di”, trong đó có 5 giới của người cư sỹ tại gia thì sẽ rõ.

Địa Mẫu là một vị thánh do tưởng của mọi người tạo, nhất là người giữ đền thờ lại còn thêu dệt sự linh thiêng để lừa gạt mọi người. Làm người chỉ biết tin vào thần thánh là dễ bị người khác lường gạt.

Người nào tin có Địa Mẫu là người mù quáng, mê tín, lạc hậu.

Phật còn dạy: “Các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không cứu khổ các con được”. Vậy Địa Mẫu nào ban phước, cứu khổ các con là làm ngược lại luật Nhân Quả.

20. Đỗ Quang Hiệp: Khi chứng được Tam Minh thì thời gian và không gian không còn ngăn cách và trải dài, thì không có điều gì mà họ không thông suốt, cho nên câu hỏi của con là thừa.

Câu chuyện Losakatissa là một chuyện bịa đặt của người sau không hiểu nghĩa A La Hán. A La Hán có nghĩa là vô lậu, mà phước vô lậu thì phủ trùm cả phước hữu lậu.

Một vị chứng quả A La Hán mà còn đói như chúng sinh sao?

Họ có thể nhập định 1.000 năm không ăn uống, xuất định ra như một người bình thường không già, không yếu đuối. Đừng nghe những gì kinh sách Đại thừa nói, mà hãy thấy những gì Đại thừa làm.

Một người chứng quả A La Hán, phật tử cúng dường không bao giờ ăn hết, phước hữu lậu của vị chứng quả A La Hán vô cùng to lớn, không có gì so sánh được với phước báu này.

21. Liễu Anh: Giữ gìn 5 giới thanh tịnh và luôn tác ý giữ tâm bất động trước ác pháp thì Phật giáo sẽ trường tồn.

22. Giữ đức hiếu sinh trong tập thể ăn thịt chúng sinh mà giữ được thì mới cao thượng con ạ!

Đừng ăn thịt chúng sinh, cố gắng ăn rau, cải, củ, đậu, cà rốt… là người có ý chí dũng mãnh.

Trong thơ con than phiền như vậy nó sẽ làm mất ý chí dũng cảm của con. Phải mạnh mẽ vì lòng yêu thương chúng sinh con ạ! Rồi con sẽ thấy phước báu đến với con.

23. Thanh Phúc: Sau những ngày trở lại Chơn như con đã nhận ra được cuộc sống và tâm con, đó là một điều Thầy ước mong, con được như vậy là không phụ ơn Thầy.

24. Liễu Hương:

– Con đã thực hiện đức hiếu sinh con có biết không?

– Tất cả các pháp con tu tập như vậy gọi là tu tập pháp môn Thân Hành Niệm. Vì pháp môn thân hành niệm có 13 pháp tu tập. Cho nên con tu tập như vậy là không sai.

– Con nên buông xuống hết, xuất gia chỉ còn 3 y một bát thì tu tập mới đi đến chỗ rốt ráo.

– Thầy sẽ chấp nhận cho con xuất gia, nhưng gia đình con cái của con làm giấy chấp nhận cho con xuất gia thì Thầy sẽ xuất gia cho con.

Kính thư,
Thầy của các con