Trả lời Lệ Thiện: Chết đây sanh kia

HỎI:

Chơn như ngày 13/9/2009,
Kính gửi Thầy,

Xin Thầy từ bi chỉ cho con biết phải làm sao?

Con sống đơn độc một mình nuôi một đưa con gái khôn lớn. Cháu xinh đẹp, khỏe mạnh, ngoan và đáng yêu. Nhân một lần đi xa, cháu bị tai nạn giao thông và chết.

Từ đó đến giờ con xót xa thương nhớ con gái. Nghĩ rằng người chết còn có linh hồn và sợ rằng con gái còn thương mẹ luẩn quẩn đâu đó chưa đầu thai nên con đã làm rất nhiều việc: cầu siêu, thả cá, cúng trai tăng… nhưng trong lòng con vẫn còn lo lắng buồn khổ không nguôi. Con rất ngưỡng vọng Thầy cho con biết: con gái con đã đi đầu thai chưa, nghiệp lành hay dữ, có được làm người hay đang đọa ở chốn nào? Con phải làm gì để giúp đỡ con của con đây?

Kính xin Thầy thương xót cho lòng mẹ thương con mà chỉ bảo nhân quả và những mong muốn của con.

Con kính xin đảnh lễ Thầy.
Phật tử,
Lệ Thiện

TRẢ LỜI:

Ngày 14/9/2009,
Kính gửi: con – Lệ Thiện,

Con gái con nhân quả đã hết, nên đã ra đi trong một tai nạn giao thông. Như đức Phật đã dạy: “Chết đây sinh kia”, nghĩa là chết phải đi tái sanh liền, không có thời gian chờ đợi.

– Chết tốt không đau khổ nhiều nên tái sinh vào nơi tốt.
– Người đau khổ nhiều ngày mà chết là sẽ tái sinh vào nhà đau khổ, con hiểu chưa?

Cháu chết là nó đã hết nợ với con, mà cứ thương khóc hoài làm cho kiếp tái sinh của nó bất an, con có biết không?

Mỗi lần con khóc than nó là mỗi lần nó bị kinh phong dật, chết lên, chết xuống, con có biết không?

Thương sao lại làm khổ nó quá vậy?

Thương là phải sống đúng 5 giới của Phật, và ước cho cháu sinh lên gặp nhiều phước báu mới gọi là thương con.

Kính ghi,
Thầy của con,
TL.Thích Thông Lạc