Trả lời Thông Trí: Luân hồi, nghiệp, bản ngã, tưởng

Kính bạch Thầy!

1. Hỏi: Thầy cho con hỏi, con người ta khi chết đi thì cái gì đi luân hồi?

Đáp: Nghiệp đi luân hồi

2. Hỏi: Tâm luân hồi hay Nghiệp luân hồi, hay Thức đi luân hồi?

Đáp: Tâm và Thức không đi luân hồi.

3. Hỏi: Và khi luân hồi người ta vẫn luân hồi trên hành tinh này hay có thể ra ngoài hành tinh khác?

Đáp: Nghiệp đi luân hồi nên không ra khỏi hành tinh này.

4. Hỏi: Trong vũ trụ ngoài con người và súc sinh còn có cảnh giới sự sống nào khác nữa không?

Đáp: Hỏi làm chi cho xa vời, trên hành tinh chưa hiểu hết lại hỏi hành tinh khác làm gì? Nên hỏi điều có ích lợi cho mình ngay bây giờ là tôt nhất. Hỏi ngoài sự hiểu biết của mình, khi người khác nói mình có tin không?

5. Hỏi: Những thông tin về kiếp trước của mình được lưu trữ trong não bộ (ý căn) hay trong không gian?

Đáp: Những thông tin về kiếp trước được lưu giữ trong không gian, không phải trong ý căn.

6. Hỏi: Hành động thiện tạo ra thiện nghiệp, hành động ác tạo ra ác nghiệp. Vậy Nghiệp có phải là Hành trong Sắc-Thọ-Tưởng-Hành-Thức không?

Đáp: Nghiệp thiện hay ác đều do thân người tạo tác.

7. Hỏi: Cái gì tạo nên bản ngã của con người: Tâm, Nghiệp hay Thức?

Đáp: Vô minh tạo nên bản ngã.

8. Hỏi: Tưởng đóng vai trò gì trong sự tư duy sáng tạo của con người?

Đáp: Tưởng đóng vai trò giao cảm trong ba thời gian: quá khứ, vị lai và hiện tại.

(Phật tử Thông trí vấn đạo ngày 19/1/2010)

Bản chụp scan bức thư trả lời của Trưởng lão Thích Thông Lạc:

Tra loi Thong Tri -20-01-2010