Trả lời phật tử Phan Rang: Gieo nhân duyên lành

0 Flares 0 Flares ×

(Thầy trả lời phần vấn đạo của nhóm phật tử Phan Rang)

NHỮNG LỜI DẠY CỦA ÂN SƯ

1. Chúng con phải gieo nhân gì, duyên gì mới gặp được CHÁNH PHẬT PHÁP ngay trong hiện tại?
Đáp: Tin vào Phật pháp.

2. Chúng con phải gieo nhân gì, duyên gì mới gặp được MINH SƯ và gần gũi lâu dài?
Đáp: Giữ gìn 5 Giới cho nghiêm chỉnh.

3. Chúng con phải gieo nhân gì, duyên gì mới hiểu được CHÁNH PHÁP?
Đáp: Giữ TÂM BẤT ĐỘNG.

4. Chúng con phải gieo nhân gì, duyên gì mới hành đúng CHÁNH PHÁP, hợp với đặc tướng của mình để mau chóng tu tập có kết quả?
Đáp: Pháp NHƯ LÝ TÁC Ý.

5. Chúng con xin Thầy những tiêu chuẩn và trạng thái THÂN, TÂM như thế nào mới vào gần MINH SƯ để chuyên tu được, để chúng con không bị TƯỞNG đánh lừa?
Đáp: Ước Nguyện và giữ gìn 10 giới SADI trọn vẹn.

6. Chúng con phải gieo nhân gì, duyên gì mới xiển dương nền ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN NHÂN QUẢ lớn rộng ra toàn nước Việt nam và khắp thế giới?
Đáp: Giữ gìn 5 Giới trọn vẹn và ước nguyện mọi người sống trong 5 Giới.

7. Thưa Thầy, Thầy thường nói: Phước chúng sinh quá mỏng, không hưởng được Phật pháp. Vậy chúng con muốn phước dày, đủ điều kiện để tu hành làm chủ sinh, già, bệnh, chết thì phải gieo nhân gì, duyên gì?
Đáp: Ly gia cắt ái, xuất gia làm tu sỹ ba y một bát.

8. Chúng con phải gieo nhân gì, duyên gì để người phát nguyện ăn chay theo đức HIẾU SINH sẽ được thuận duyên toại nguyện?
Đáp: Phải lập chí dũng mãnh.

9. Chúng con phải gieo nhân gì, duyên gì để giải nghiệp thọ bệnh, và làm chủ được thọ bệnh, để phương pháp này được phổ biến rộng rãi, để bệnh viện ít bệnh nhân?
Đáp: Giữ TÂM BẤT ĐỘNG trước các ác pháp.

10. Chúng con phải gieo nhân gì, duyên gì để luôn được KIÊN TRÌ, GAN DẠ, SIÊNG NĂNG, SÁNG SUỐT, CẨN THẬN trong lúc tu hành?
Đáp: Tập pháp THÂN HÀNH NIỆM.

11. Chúng con phải gieo nhân gì, duyên gì để nhanh chóng từ bỏ ngũ dục lạc, năm triền cái và thất kiết sử?
Đáp: Tác ý ly dục ly ác pháp hằng ngày.

12. Chúng con phải gieo nhân gì, duyên gì để nhanh chóng TÂM BẤT ĐỘNG trước ÁC PHÁP và CẢM THỌ?
Đáp: Thấy CÁC PHÁP đều VÔ THƯỜNG, không có pháp nào là ta, là của ta.

Tu viện Chơn như, ngày 15/11/2009
Nhóm nguyên thủy II Phan Rang
Kính thư

Bản chụp scan bức thư trả lời của Trưởng lão Thích Thông Lạc:

Tra loi PT Phan Rang -15-11-2009

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×