Mùa Vu Lan báo hiếu và sự thật về câu chuyện Mục Liên Thanh Đề – Trưởng lão Thích Thông Lạc

Đọc file pdf:

 

Nghe file âm thanh: