Tứ vô lượng tâm (Trau dồi tâm từ) – Trưởng lão Thích Thông Lạc

0 Flares 0 Flares ×

Tứ vô lượng tâm (Trau dồi tâm từ) – Trưởng lão Thích Thông Lạc

1. Nghe file âm thanh:

2. Đọc file pdf:

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 0 Flares ×