Cảm Tưởng Tri Ân Ngày Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc Nhập Diệt – Lần 6/2019 (31/12/2018)

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem video Buổi sinh hoạt của Phật tử Nguyên Thủy Chơn Như trước Lễ Tưởng niệm lần thứ 6 ngày đức Trưởng lão Thích Thông Lạc nhập diệt – 02/01/2013 – 02/01/2019, tại Giảng đường Tu viện Chơn Như, tối ngày 31/12/2018.

Xem từ Youtube: