Lễ tưởng niệm 4 năm ngày đức Trưởng lão Thích Thông Lạc nhập diệt 02/01/2013 – 02/01/2017

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem video “Lễ tưởng niệm 4 năm đức Trưởng lão Thích Thông Lạc nhập diệt”, 02/01/2013 – 02/01/2017, tổ chức sáng ngày 01/01/2017 tại Tu Viện Chơn Như: