Lớp Chánh Kiến năm 2005 (phần 3)_Trưởng lão Thích Thông Lạc

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem Video: “Lớp Chánh Kiến năm 2005 (phần 3 – Hết)”. Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng dạy lớp Chánh kiến vào ngày 02/11/2005 (01-10 Ất Dậu) tại tu viện Chơn Như.

1. Phần 3.1:

 

2. Phần 3.2:

 

3. Phần 3.3:

 

4. Phần 3.4 (Hết):

Kính mời Quý vị nghe tiếp tục toàn bộ bài giảng lớp Chánh kiến năm 2005 do Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng dạy tại đường dẫn dưới đây:

https://tuvienchonnhu.net/thu-vien/bai…