Thầy còn sống mãi với chúng con

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem video phim tư liệu phát hành tại Tu viện Chơ Như: “Thầy còn sống mãi với chúng con”, để tưởng nhớ về Cuộc đời và Đạo nghiệp của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.

1. Thầy còn sống mãi với chúng con (phần 1/2):

 

2. Thầy còn sống mãi với chúng con (phần 2/2):