Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy triển khai tri kiến giải thoát tại Hòn Sơn (29-05-2012)

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc xem video bài nói chuyện của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc cùng quý Tu sinh và Phật tử trong chuyến thăm lại Thánh tích Hòn Sơn ngày 29-05-2012.

Xem từ Youtube: