Hướng Dẫn Nhắc Nhở Tu Sinh

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc xem sách: “Hướng Dẫn Nhắc Nhở Tu Sinh”, Trưởng lão Thích Thông Lạc, Nhà xuất bản Hồng Đức, năm 2019. Nội dung sách cơ bản là từ cuốn sách “Hướng dẫn, nhắc nhở Tu sinh tu tập tại Tu Viện Chơn Như” lưu hành nội bộ trước đây.

– Ruột sách:

– Bìa sách: