Video: Hòn Sơn Thánh Tích_Trưởng lão Thích Thông Lạc

Video phim tư liệu phát hành tại Tu viện Chơn Như, thực hiện năm 2006.

Đảo Hòn Sơn thuộc xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Đây là nơi mà vào năm 1970 Trưởng lão Thích Thông Lạc đã từng tìm về để ẩn tu một mình trên đỉnh Ma Thiên Lãnh trong 9 tháng. Đọc tiếp