Video: Người đã đến với chúng ta

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem video phim tư liệu phát hành tại Tu viện Chơ Như: “Người đã đến với chúng ta”, để tưởng nhớ về Cuộc đời và Đạo nghiệp của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc. Đọc tiếp

Video: Thầy còn sống mãi với chúng con

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem video phim tư liệu phát hành tại Tu viện Chơ Như: “Thầy còn sống mãi với chúng con”, để tưởng nhớ về Cuộc đời và Đạo nghiệp của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc. Đọc tiếp

Video: 3 Buổi Giảng Cuối Cùng Của Đức Trưởng Lão (Cập nhật 23/12/2016)

Update 23/12/2016: Cập nhật video “Lần gặp sau cùng – Tu sinh thưa hỏi pháp tu”, phiên bản 12/2016.

Như quý Phật tử và bạn đọc đã biết, đức Trưởng lão Thích Thông Lạc nhập diệt vào lúc 0 giờ ngày 02/01/2013. Cho nên, trong năm 2012 và thậm chí từ nhiều năm trước, Người đã chu đáo hoàn thành và sắp xếp những công việc quan trọng cho tương lai của Chơn Như và Phật pháp. Đọc tiếp

Video: Lần Gặp Sau Cùng – Tu Sinh Thưa Hỏi Pháp Tu – 30/06/2012

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc xem video buổi giảng pháp cuối cùng cho Tu sinh của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc: Lần Gặp Sau Cùng – Tu Sinh Thưa Hỏi Pháp Tu“, ngày 30/06/2012.

Xin các bạn lưu ý, đây là buổi giảng dành riêng cho các tu sinh Chuyên tu trong Tu Viện, có những câu trả lời là dành riêng cho những tu sinh cụ thể, trong hoàn cảnh, trình độ và giai đoạn tu riêng của họ, cho nên không phải ai cũng có thể hiểu được và cũng có thể áp dụng được. Đọc tiếp

Video: Khéo Tu Kẻo Phí Một Kiếp Người – 12/02/2012

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc xem Video: “Khéo tu kẻo phí một kiếp người”. Đây là buổi giảng ngày 12/02/2012 – ngày đức Trưởng lão Thích Thông Lạc tiếp tăng ni và Phật tử các nơi về cầu đạo nhân dịp đầu năm. Tại buổi giảng này, Trưởng lão nhắc lại những căn bản của Phật pháp và trả lời các câu hỏi cho tăng ni và Phật tử. Trong đó, có những câu trả lời Trưởng lão đã thẳng thắn vạch mặt các hành động không đúng Chánh pháp, phá hoại Phật pháp.

Xem từ Youtube:

Đọc tiếp

Video: Pháp thoại tại chùa Hương Hải Thiền (Chi Đông – Hà Nội) ngày 23/11/2011_Trưởng lão Thích Thông Lạc

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem Video: “Pháp thoại tại chùa Hương Hải Thiền (Chi Đông – Hà Nội) ngày 23/11/2011”. Trưởng lão Thích Thông Lạc thuyết pháp cho phật tử thanh niên Hà Nội tại chùa Hương Hải Thiền (thôn Chi Đông – xã Lệ Chi – huyện Gia Lâm – thành phố Hà Nội) ngày 23/11/2011. Đọc tiếp