Tâm thư gửi Tu sinh ngày 18-7-2021

LÀM SAO BIẾT MÌNH ĐÃ TU CHỨNG ĐẠO? Tu viện Chơn Như, ngày 18-7-2021 Kính gửi: Toàn thể quý Tu sinh Sau khi tu chứng đạo bằng trí tuệ Tam Minh - Trí tuệ của Tâm Vô Lậu; của Lòng Yêu Thương vô bờ bến, thấy sự khổ của chúng sanh và những…

Tâm thư gửi Phật tử ngày 14-6-2021

TÂM KỲ THỊ CHỈ CÓ LIỀU THUỐC LÒNG YÊU THƯƠNG MỚI DỨT BỆNH! Tu viện Chơn Như, ngày 14-6-2021 Kính gửi: Quý Phật tử cùng toàn thể mọi người hữu duyên trên khắp hành tinh này! Với Tâm Từ Vô Lượng - Đức Hiếu Sinh - Lòng Yêu Thương hướng…

Tâm thư gửi chú Văn Thuật – ngày 18/04/2020

Kính gửi chú Văn Thuật, Con là Mật Hạnh, Viện Trưởng Tu viện Chơn Như. Con nhận được bức thư chú Thuật gởi với tấm lòng chân thành tìm cầu Pháp bảo. Con xin viết đôi dòng hướng dẫn, sách tấn chú những bước đi căn bản đầu tiên của người cư…

Mùa An Cư Trong Cảnh Động

Trảng Bàng, 24 – 04 – 2020 Mùa An Cư Trong Cảnh Động Kính gửi quý Phật tử trong nước Việt Nam và Phật tử ở các nước trên thế giới. Thời gian vừa qua đều nghe thông tin về đại dịch toàn cầu covid-19 – Corona và cũng ít nhiều tác động đến…