Tổng hợp các Sách đã xuất bản của Trưởng lão Thích Thông Lạc với giọng đọc chuyên nghiệp

Quý bạn đọc nhấp chuột vào tên sách để xem bài viết, nghe và tải về từng tập tin. Nếu muốn tải tất cả các tập tin của sách nói thì quý bạn vui lòng nhấn vào chữ “Tải về …” để tải về từ Google Drive.

01 – Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo, giọng đọc Thanh Thuyết + Quốc Tuấn. Tải về.

Đọc tiếp

Sách: HỎI ĐÁP OAI NGHI CHÁNH HẠNH

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: HỎI ĐÁP OAI NGHI CHÁNH HẠNHTrưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2011, NXB Hồng Đức – 2015.

Đọc tiếp

Sách: LỊCH SỬ CHÙA AM

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: LỊCH SỬ CHÙA AM“, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2010, 2013. Đọc tiếp

Sách: LINH HỒN KHÔNG CÓ

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: LINH HỒN KHÔNG CÓ“. Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2010, – NXB Hồng Đức – 2015.

Đọc tiếp

Sách: LÒNG YÊU THƯƠNG (2 tập)

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách: “LÒNG YÊU THƯƠNG” – 2 Tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – Tập 1-2012, Tập 2-2013.

Đọc tiếp