GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH LỚP NGŨ GIỚI – ĐẠO ĐỨC LY THAM (TẬP 1)

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: “GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH LỚP NGŨ GIỚI – ĐẠO ĐỨC LY THAM – TẬP 1“, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2013.

(Để tải về, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từng tập từ Google Drive: Tải về.)

Quý vị vui lòng nhấn vào nút () phía bên phải của mỗi trình phát Player, để mở rộng hoặc thu gọn danh sách phát.

Đọc sách file pdf:

https://thuvienchonnhu.net/sach/giao-an-ren-nhan-cach-lop-ngu-gioi-duc-ly-tham-tap-1

Hình ảnh Bìa sách: