Video: Hòn Sơn Thánh Tích_Trưởng lão Thích Thông Lạc

Video phim tư liệu phát hành tại Tu viện Chơn Như, thực hiện năm 2006.

Đảo Hòn Sơn thuộc xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Đây là nơi mà vào năm 1970 Trưởng lão Thích Thông Lạc đã từng tìm về để ẩn tu một mình trên đỉnh Ma Thiên Lãnh trong 9 tháng. Đọc tiếp

Video: Người đã đến với chúng ta

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem video phim tư liệu phát hành tại Tu viện Chơ Như: “Người đã đến với chúng ta”, để tưởng nhớ về Cuộc đời và Đạo nghiệp của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc. Đọc tiếp

Video: Thầy còn sống mãi với chúng con

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem video phim tư liệu phát hành tại Tu viện Chơ Như: “Thầy còn sống mãi với chúng con”, để tưởng nhớ về Cuộc đời và Đạo nghiệp của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc. Đọc tiếp

Video: Người là Mùa Xuân Vĩnh Cửu

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem video “Người là Mùa Xuân Vĩnh Cửu”, để tưởng nhớ về Cuộc đời và Đạo nghiệp của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.

Xem từ Youtube:

Đọc tiếp