ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT (10 Tập)

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Bộ sách: ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT” – 10 Tập, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2011. 

(Để tải về, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từng tập từ Google Drive: Tập 1Tập 2, Tập 3, Tập 4, Tập 5, Tập 6, Tập 7, Tập 8, Tập 9, Tập 10.)

Quý vị vui lòng nhấn vào nút () phía bên phải của mỗi trình phát Player, để mở rộng hoặc thu gọn danh sách phát.

1. Tập 1: Nghe sách nói phân đoạn theo Mục lục sách: Tải về Tập 1

Đọc sách file pdf (tập 1):

https://thuvienchonnhu.net/sach/duong-ve-xu-phat-tap-i

2. Tập 2: Nghe sách nói phân đoạn theo Mục lục sách: Tải về Tập 2

Đọc sách file pdf (tập 2):

https://thuvienchonnhu.net/sach/duong-ve-xu-phat-tap-ii

3. Tập 3: Nghe sách nói phân đoạn theo Mục lục sách: Tải về Tập 3

Đọc sách file pdf (tập 3):

https://thuvienchonnhu.net/sach/duong-ve-xu-phat-tap-iii

4. Tập 4: Nghe sách nói phân đoạn theo Mục lục sách: Tải về Tập 4

Đọc sách file pdf (tập 4):

https://thuvienchonnhu.net/sach/duong-ve-xu-phat-tap-iv

5. Tập 5: Nghe sách nói phân đoạn theo Mục lục sách: Tải về Tập 5

Đọc sách file pdf (tập 5):

https://thuvienchonnhu.net/sach/duong-ve-xu-phat-tap-v

6. Tập 6: Nghe sách nói phân đoạn theo Mục lục sách: Tải về Tập 6

Đọc sách file pdf (tập 6):

https://thuvienchonnhu.net/sach/duong-ve-xu-phat-tap-vi

7. Tập 7: Nghe sách nói phân đoạn theo Mục lục sách: Tải về Tập 7

Đọc sách file pdf (tập 7):

https://thuvienchonnhu.net/sach/duong-ve-xu-phat-tap-vii

8. Tập 8: Nghe sách nói phân đoạn theo Mục lục sách: Tải về Tập 8

Đọc sách file pdf (tập 8):

https://thuvienchonnhu.net/sach/duong-ve-xu-phat-tap-viii

9. Tập 9: Nghe sách nói phân đoạn theo Mục lục sách: Tải về Tập 9

Đọc sách file pdf (tập 9):

https://thuvienchonnhu.net/sach/duong-ve-xu-phat-tap-ix

10. Tập 10: Nghe sách nói phân đoạn theo Mục lục sách: Tải về Tập 10

Đọc sách file pdf (tập 10):

https://thuvienchonnhu.net/sach/duong-ve-xu-phat-tap-x

*****

Hình ảnh Bìa sách: