Thông báo không tổ chức Lễ Tưởng Niệm Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc nhập diệt lần 9 để phòng dịch Covid-19

Tu viện Chơn Như, ngày  17/11/2021.

THÔNG BÁO

V/v: Không tổ chức Lễ Tưởng Niệm Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc nhập diệt lần 9

Kính gửi: Quý Phật tử gần xa.

          Kính thưa quý vị! Hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra khó lường. Tu viện Chơn Như (tại địa chỉ khu phố Gia Lâm, phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bảng, tỉnh Tây Ninh) xin được thông báo nội dung như sau:

1. Tu viện Chơn Như không tổ chức “Lễ Tưởng Niệm Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc nhập diệt lần thứ 9” vào ngày 01/01/2022.

2. Nếu quý Phật tử về thăm viếng Tu viện cần thực hiện đúng các biện pháp phòng dịch theo quy định của pháp luật hiện hành.

Xin chân thành cảm ơn!

BAN QUẢN LÝ TU VIỆN CHƠN NHƯ.