Video: Người là Mùa Xuân Vĩnh Cửu

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem video “Người là Mùa Xuân Vĩnh Cửu”, để tưởng nhớ về Cuộc đời và Đạo nghiệp của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.

Xem từ Youtube:

Đọc tiếp

Video: Không Có Thế Giới Siêu Hình – 16/09/2008

Kính mời quý vị xem video Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng bài pháp: “Không Có Thế Giới Siêu Hình“, về Thế giới siêu hình (linh hồn, ma quỷ, các hiện tượng siêu hình …) là không có thật mà chỉ là do tưởng uẩn trong con người lưu xuất, vào ngày 16/09/2009 tại Tu Viện Chơn Như.

Xem từ Youtube:

Đọc tiếp

Video: Pháp Hành Bát Quan Trai – 10/02/2004

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem video Pháp Hành Bát Quan Trai.

Trưởng lão Thích Thông Lạc hướng dẫn tu tập Pháp hành (4 pháp Định: Chánh Niệm Tĩnh Giác, Định Vô Lậu, Định Niệm Hơi Thở, Định Thư Giãn), pháp Thân Hành Niệm và phương pháp lạy, trong Video lớp học Thọ Bát Quan Trai, ngày 10 và 11 tháng 02 năm 2004 tại Tu viện Chơn Như.

Âm thanh trong Video đã được biên tập, để lời giảng của Thầy nghe rõ ràng hơn. Xem từ Youtube:

Đọc tiếp

Video: Đạo Đức Làm Người – 15/02/2002

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem video Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy bài pháp Đạo đức làm người“, ngày 15/02/2002 (Mùng 4 Tết năm Nhâm Ngọ). Đây là phiên bản năm 2015, được bổ sung thêm những đoạn trong video cũ bị thiếu, tăng độ dài tổng thể của video lên gần 2 giờ.

Xem từ Youtube:

Đọc tiếp