Đạo Phật Làm Chủ Sanh, Già, Bệnh, Chết – 29/11/2008

Kính mời quý vị xem video Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng về đề tài “Đạo Phật Làm Chủ Sanh, Già, Bệnh, Chết” cho quý Phật tử vào ngày 29 tháng 11 năm 2008, tại Tu Viện Chơn Như.

Xem từ Youtube: