9 Cuốn Sách in năm 2015 (Update 13/7/2015)

Update 13/7/2015: Bổ sung Cuốn sách “Linh Hồn Không Có” và Bộ sách: “Giới Đức Làm Người -2 tập”

Kính thưa quý phật tử và bạn đọc, từ đầu năm 2015, Tu Viện Chơn Như cộng tác với Nhà xuất bản Hồng Đức để in mới và tái bản kinh sách của Tu Viện tuân theo đúng bản gốc. Những sách tái bản được sửa bớt lỗi và chỉnh trang thêm nhằm tạo sự hấp dẫn đẹp mắt hơn so với các kỳ in trước. Tính đến giờ có 8 cuốn sách được in:

1- Lòng Yêu Thương -tập 1 (Tái bản -2015); 2- Sống Mười Điều Lành (Tái bản -2015); 3- Mười Hai Cửa Vào Đạo (Tái bản -2015); 4- Hỏi Đáp Oai Nghi Chánh Hạnh (Tái bản -2015); 5- Những chặng đường Tu học của người Cư sĩ (Tái bản -2015); 6- Những Lời Tâm Huyết (In mới -2015); 7- Linh Hồn Không Có (Tái bản -2015); 8-9- Giới Đức Làm Người -2 tập (Tái bản -2015).

Mời quý bạn vào các Liên kết dưới đây (tên sách), để xem chi tiết và tải về:

8-9. Giới Đức Làm Người -2 tập (Tái bản -2015)

7. Linh Hồn Không Có (Tái bản -2015)

6. Những Lời Tâm Huyết (In mới -2015)

5. Những chặng đường Tu học của người Cư sĩ (Tái bản -2015)

4. Hỏi Đáp Oai Nghi Chánh Hạnh (Tái bản -2015)

3. Mười Hai Cửa Vào Đạo (Tái bản -2015)

2. Sống Mười Điều Lành (Tái bản -2015)

1. Lòng Yêu Thương -tập 1 (Tái bản -2015)