Không Diệt Ý Thức, Dùng Ý Thức Làm Chủ Sanh, Già, Bệnh, Chết – 15/11/2008

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem video Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy bài pháp: Không Diệt Ý Thức, Dùng Ý Thức Làm Chủ Sanh, Già, Bệnh, Chết“. Đây là phiên bản video năm 2015, đã được chỉnh sửa âm thanh.

Xem từ Youtube: