Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy Tu sinh đi kinh hành Chánh Niệm Tỉnh Giác (Trích Lớp Chánh Kiến 2005 – 2006)

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem Video: “Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy Tu sinh đi kinh hành Chánh Niệm Tĩnh Giác”. Bài pháp được đức Trưởng lão giảng cho Tu sinh trong lớp Chánh Kiến năm 2005.