Lễ tưởng niệm 5 năm đức Trưởng lão Thích Thông Lạc nhập diệt 02/01/2013 – 02/01/2018

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem video “Lễ tưởng niệm 5 năm Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc nhập diệt”, 02/01/2013 – 02/01/2018, tổ chức sáng ngày 01/01/2018 tại Tu Viện Chơn Như: