KỲ TÍCH 4 NĂM: Giúp con gái LÀM CHỦ BỆNH UNG THƯ DI CĂN – PT Ngọc Thanh

“Hành trình kỳ tích 4 năm giúp con gái làm chủ nhân quả bệnh ung thư di căn thật là phi thường.”

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Bổn Sư Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc.

Kính thưa: Thầy Thích Mật Hạnh – viện chủ Tu viện Chơn Như.

Kính thưa BTC cùng các quý thầy, quý cô.

Con tên là Lê Thị Mến, pháp danh Thích Nữ Ngọc Thanh, con đến từ nhóm 1 Bắc Giang. 

Hướng đến ngày tưởng niệm Đức Trưởng Lão lần thứ 11 bằng những pháp hành của Phật, của Thầy mà con tu tập được, Ngọc Thanh con xin viết lên sự tu tập của con. 

ĐỨC HIẾU SINH – NGỌN ĐUỐC SOI ĐƯỜNG ĐẾN HẠNH PHÚC

Từ khi biết đến Chánh Pháp của Phật, của Thầy cho đến nay đã được 13 năm rồi, Ngọc Thanh con lúc nào cũng học và hành, giữ gìn 5 giới cư sĩ của Phật và mười điều lành. 

Đạo đức hiếu sinh và lòng yêu thương – tâm từ đã mang lại sự bình an, yên vui, hạnh phúc cho mình cho người, cho muôn loài vạn vật, cho môi trường sống xung quanh chúng ta. 

Đức Hiếu Sinh thuộc giới không sát sinh, không giết hại chúng sinh và không ăn thịt chúng sinh vì muôn thú và các con côn trùng nhỏ bé đều sợ chết, sợ đau ốm, bệnh tật, tai nạn.

Nhiều người không biết quy luật nhân quả thiện ác, duyên hợp, duyên tan; gieo nhân nào thì gặp quả nấy do nhân quả ác nghiệp của con người. Vì vô minh, con người không thấy được rằng khi họ tạo ra các pháp ác, họ phải thọ nhận những quả khổ đau từ vô lượng kiếp. Do vậy, mỗi lần sinh ra cho đến khi chết, cuộc sống hoàn toàn khổ đau vô cùng vô tận.

Đứng trước cảnh vô minh con người tạo nhân quả ác rồi tự gặt lấy quả khổ đau cho chính mình, vì thế Đức Phật thương xót cho chúng sinh: “Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển”. Vì vậy, con người chúng ta phải sống với đạo đức Nhân bản – Nhân quả và lấy Đức Hiếu Sinh làm ngọn đuốc soi đường cho mọi người đi. Nhờ đó, cuộc đời này bớt khổ đau. 

Nếu không có Đức Hiếu Sinh thì con người là ác quỷ hung hăng, dữ tợn lúc nào cũng muốn ăn tươi, nuốt sống người khác. Trên đời này, nếu không có Đức Hiếu Sinh thì Trái Đất này sẽ khô cằn, con người sẽ sống trong cảnh lầm than, khổ đau vô cùng vô tận, và sự sống trên hành tinh này như một bãi chiến trường xơ xác, vạn vật tiêu điều.

Như Đức Phật đã dạy tu Tứ Vô Lượng Tâm là bốn pháp, nhưng lòng yêu thương – Từ Tâm là Pháp môn thứ nhất. Trong giới luật dạy không nên giết hại chúng sinh lấy Đức Hiếu Sinh làm Pháp môn thứ nhất để diệt trừ ngũ triền cái tức là diệt trừ Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi.

Khi chúng ta đứng lại thì chìm xuống, chạy theo là trôi dạt, chỉ có Pháp vượt qua sáu cõi luân hồi, bởi vì con người từ lúc sinh ra cho đến khi lìa đời và tiếp tục tái sinh đều ở trong sáu trạng thái – lục đạo này. 

Ngọc Thanh con từ khi biết pháp Phật, pháp Thầy con vô cùng biết ơn sâu sắc ơn Phật, ơn Thầy, Thầy Mật Hạnh, cô Thuỳ Trang và các cô trong Tu viện Chơn Như – Trảng Bàng, Tây Ninh. Còn ở ngoài Bắc này, con cũng vô cùng biết ơn cô Liễu Tâm và cô Huệ Liên ở Thiền thất Chi Đông, cùng tất cả các sư cô đã đưa đường chỉ lối giúp con tu tập theo đúng giáo pháp Nguyên Thủy. Các bậc tu giải thoát đã chỉ cho con con đường tu tập để chuyển đổi được nhân quả khổ đau thành nhân quả an vui, hạnh phúc 

TÁC Ý ĐẨY LUI NHÂN QUẢ 2 BỆNH UNG THƯ DI CĂN

Giã bờ A Di Đà mộng tưởng, Ngọc Thanh con nhờ ơn Đức Phật Thích Ca, nhờ ơn Trưởng lão, nhờ ơn các Thầy, các sư cô trong Tu viện tu giải thoát đã đưa con được đến bờ giác an vui, hạnh phúc, và cứu vớt gia đình con từ lúc con gái con bị bệnh tật khổ đau với 2 căn bệnh ung thư. Các bậc chân tu giải thoát theo giáo pháp Nguyên Thủy đã gieo từ trường Thiện chỉ dạy cho con gái, con rể của con cách tu tập để làm chủ được bệnh tật. Nay bệnh tật của con đã được an lạc và không còn di chứng của căn bệnh ung thư nữa.

Khi con gái con bị mắc căn bệnh ung thư máu và một căn bệnh ung thư phần phụ, Ngọc Thanh con đã được một sư cô tặng con cuốn sách: “Sống mười điều lành”. Từ đó, con gái con đã tìm hiểu trên mạng và tìm đến Tu viện Chơn Như để thỉnh sách. 

Bệnh tình con gái con diễn biến nhanh và quá nặng, các giáo sư tiến sĩ Bệnh viện Huyết học Trung ương đã có kết quả qua các lần xét nghiệm rằng: căn bệnh đã chạy di căn lên não. 

Nhờ ơn Phật, ơn Thầy đã dẫn lối, chỉ đường cho con gái con thoát ra mọi đau khổ của bệnh tật. Con ôm chặt pháp Thầy đã chỉ dạy bằng cách sống giữ trọn 5 giới và thực hành theo 10 điều lành. Chỉ có lòng yêu thương mới giúp chúng ta vượt lên được nhân quả khổ đau. 

Nhờ sống với lòng yêu thương ấy mà con gái con hiểu được tất cả đều là vô thường: “Thân này là vô thường, thọ này là vô thường, các pháp thế gian đều là vô thường, có gì mà phải sợ chết”. Hàng ngày, con đều tác ý bằng các câu pháp hướng như vậy để đuổi bệnh. 

Trong những lúc bệnh quá nặng, thân phải thọ khổ như: nôn ra rất nhiều máu và nhiều lúc không thể dậy lên được. Nhưng với một lòng quyết tâm, quyết trí tự lực vượt qua nỗi đau của bệnh tật, con đã tinh tấn, mạnh mẽ, gan dạ cố ngồi dậy đuổi bệnh bằng câu pháp hướng: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, và vô sự, bệnh đau hãy đi đi!” trong từng giờ, từng phút, từng giây.

Con miên mật tác ý như vậy để đuổi bệnh với ý chí kiên gan. Qua thời gian gần 4 năm đến này, con đi xét nghiệm lại tại Bệnh viện Huyết học Trung Ương, Giáo sư, Tiến sĩ đã kết luận: hai căn bệnh ung thư di căn của con đã hoàn toàn khỏi hẳn, kết quả xét nghiệm máu đã hoàn toàn không còn tế bào ung thư nữa. 

Gia đình con vỡ òa trong niềm hạnh phúc, gia đình con càng thấu hiểu hơn rằng: pháp Phật, pháp Thầy quả là vi diệu, nhiệm màu. Thực hành đến đâu, có kết quả ngày liền đến đó, không có thời gian đến để mà thấy. Quả đúng là ánh sáng Phật pháp soi chiều đến đâu, thì mọi khổ đau đều tan biến đến đó. Chỉ còn lại cuộc sống an vui hạnh phúc, chân thật, ngay tại thế gian này.

TỪ BỜ MÊ ĐẾN BẾN GIÁC, NHỜ ƠN PHẬT, ƠN THẦY

Con không biết nói gì hơn. Con cùng gia đình xin được nói lời tri ân và biết ơn sâu sắc tới Phật và Thầy, Thầy Mật Hạnh và những bậc chân tu theo giáo pháp Nguyên Thủy đã cứu vớt gia đình con được đến bến bờ Đại giác an vui; cứu vớt chúng sanh; cùng đồng bào Việt Nam chấn hưng lại Phật giáo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chìm mất hơn 2.500 năm nay đã trở lại với loài người, với dân tộc Việt Nam. 

Chúng con nhờ bậc tu chứng khổ công tu luyện giúp đỡ cho gia đình của Ngọc Thanh con cởi bỏ được bờ mê, quay về bến giác. Nhờ tu tập Như ý Thiện, tác ý Thiện, xả ly ác pháp, Ngọc Thanh con gặp lại các sư thầy, sư cô trong Tu viện Chơn Như.

Ở miền Bắc, con được gặp cô Liễu Tâm, cô Huệ Liên trong thiền thất Chi Đông đã đưa con khỏi bờ mê mà suốt bao nhiêu năm con chì chú Đại bi; đẩy lùi được pháp Di Đà là chướng ngại lừa đảo tiền; và đã giác ngộ để con vượt qua sóng bão của cuộc đời này. Con được quả an vui, hạnh phúc, tri kiến giải thoát thật tuyệt vời!

Biển khổ trùng khơi, Ngọc Thanh con cố gắng sống Thiện, giữ gìn năm giới và 10 điều lành. Lòng yêu thương và Đức Hiếu Sinh đã giúp cho Ngọc Thanh con dần đi đến bến bờ giải thoát của kiếp người.

Con xin tri ân Phật, ân Thầy, người luôn là ngọn đuốc sáng, soi đường chỉ lối cho con học và hành, trau dồi và rèn luyện để con xứng đáng là người con của Phật, của Thầy. Con nguyện một đời quyết trí tu hành theo giáo pháp Nguyên Thủy của Phật, của Thầy không bao giờ xa rời để con trả ơn Phật, ơn Thầy trong muôn một.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Bổn Sư Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc.