Sách: NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG TU HỌC CỦA NGƯỜI CƯ SĨ

Kính mời quý phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG TU HỌC CỦA NGƯỜI CƯ SĨ – Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2013, – NXB Hồng Đức – 2015.

(Để tải về sách nói, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từ Google Drive: Tải về.) Đọc tiếp

Sách: SỐNG MƯỜI ĐIỀU LÀNH

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: “SỐNG MƯỜI ĐIỀU LÀNH”Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2012, NXB Hồng Đức – 2015.

(Để tải về sách nói, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từ Google Drive: Tải về.) Đọc tiếp

Sách: THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc nghe và tải về Sách: “THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI“, Trưởng lão Thích Thông Lạc – NXB Tôn Giáo – 2012.

(Để tải về sách nói, quý vị nhấp chuột vào nút ở cuối bên phải tên mỗi bài trong danh sách phát hoặc tải về toàn bộ từ Google Drive: Tải về.) Đọc tiếp

Video: Pháp Hành Bát Quan Trai – 10/02/2004

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem video Pháp Hành Bát Quan Trai.

Trưởng lão Thích Thông Lạc hướng dẫn tu tập Pháp hành (4 pháp Định: Chánh Niệm Tĩnh Giác, Định Vô Lậu, Định Niệm Hơi Thở, Định Thư Giãn), pháp Thân Hành Niệm và phương pháp lạy, trong Video lớp học Thọ Bát Quan Trai, ngày 10 và 11 tháng 02 năm 2004 tại Tu viện Chơn Như.

Âm thanh trong Video đã được biên tập, để lời giảng của Thầy nghe rõ ràng hơn. Xem từ Youtube:

Đọc tiếp