Tâm thư: Đánh Thức Lòng Tôn Kính

ĐÁNH THỨC LÒNG TÔN KÍNH

BÀI HỌC CHO KẺ NGÃ MẠN

Chơn Như, ngày 3-2-2024

Kính gửi Sư Pháp Nhẫn.

Đồng kính gửi quý ông, quý bà liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam.

Kính thưa quý vị!

Đạo đức Nhân Bản – Nhân Quả có được lan rộng hay không, mọi người có hưởng ứng nó hay không là nhờ ở “Tri Hành Hợp Nhất”, tức là thuyết giáo và thân giáo phải song hành; là nhờ ở lợi ích thiết thực cụ thể mà nó đem lại khi con người áp dụng nó vào đời sống thường nhật chứ không phải lời nói suông, không phải chỉ uốn ba tấc lưỡi mà Đạo Đức có thể lan tỏa.

Kính gửi quý ông, quý bà trong liên hiệp các hội UNESCO. Chúng tôi là những người được truyền thừa nền Đạo đức Nhân Bản – Nhân Quả; là người trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo mọi người tu tập theo Chánh Pháp Nguyên Thủy; là Trụ Trì Tu Viện Chơn Như. Vậy mà ở đâu lại “mọc” ra thêm:

Một người là “Đại diện Tăng Ni Phật Tử Nguyên Thủy Chơn Như”?

Một người là “Tăng Đoàn Chơn Như”?

Những người này đã bị tha hóa, đồng hóa, biến chất, sa đọa, trụy lạc,… đã bị khai trừ ra khỏi tăng đoàn. Sống không làm chủ được bản thân, chạy theo dục vọng, thậm chí sống độc cư một ngày còn không có (tu tập một ngày chưa trọn). Nói cách khác họ không khác gì là một thầy chùa, hay đúng hơn là một cư sĩ trọc thì làm sao, với tư cách gì mà Viết Về, Triển Khai về Pháp Tu Tập làm chủ Sinh – Già – Bệnh – Chết đây???

Thân họ còn lo chưa xong nữa mà???

Một cuốn sách có giá trị không phải là ở lý thuyết suông, ở lời văn tao nhã, đẹp lòng, thuận ý, xuôi tai… Mà nó phải bắt nguồn từ Thực Chứng, Thực Nghiệm của tác giả. Vậy những người này có xứng đáng để viết hay không thì quý vị tự hiểu lấy! Chúng tôi xin được miễn bàn.

Kính thưa quý vị!

Chúng tôi xin quay lại “bức thư”.

Đọc qua bức thư thì một người có trí nào cũng không thể không nhận ra đây là lối hành văn của một con người không có Đức Lễ. Đối với một bậc Chân Tu đang lãnh đạo Tăng – Ni đoàn Chơn Như vậy mà họ dám “tiền trảm hậu tấu”: “Ý kiến của con… cho nhân loại ạ” (ở mục 3). Hóa ra Đức Thầy của chúng tôi chỉ là một con cờ trong tay của Sư Pháp Nhẫn hay sao? Toàn bộ phải theo sự chỉ đạo của Sư Pháp Nhẫn.

Thiết nghĩ! Nếu thực sự Sư còn biết đến cội nguồn Chơn Như thì sau khi nghe UNESCO đề nghị thì Sư phải thỉnh ý Đức Thầy xem có nên hay không. Và nếu có một chút tôn trọng – xem Thầy chúng tôi là người Hướng Dẫn Sư thì lý đâu lại “tự ý quyết định chủ đề” rồi dám tung từa lưa trên mạng và khắp nơi trong khi Thầy chúng tôi vẫn chưa hay biết gì.

Mục đích là để “sớm đưa nền Đạo đức Nhân Bản – Nhân Quả cho nhân loại” hay là để chuộc lợi mua danh đây? Thật là cống cao ngã mạn chẳng xem ai ra gì. Xem tất cả là những người ngu dốt hay sao?

Dám đưa một người chẳng biết gì về làm chủ Sinh – Già – Bệnh – Chết đi triển khai về đề tài làm chủ Sinh – Già – Bệnh – Chết thì có lý nào? Họ có khác gì là người mù rờ voi? Họ viết được gì đây? Hay là viết trong Tưởng? hoặc là chỉ Nhai Lại Bã Mía Của Người Xưa?

  • “Thích Nguyên Tánh – Tăng Đoàn Chơn Như” ư? Ai là người bổ nhiệm chức vụ này cho quý vị, hay quý vị tự dựng lên?
  • “Sa môn Thích Pháp Nhẫn – Đại diện Tăng Ni Phật Tử Nguyên Thủy Chơn Như” ư? Ai dám tự ý dựng lên chức vụ này, hay quý vị tự cho mình xứng đáng như vậy?

Trong khi Thầy của chúng tôi vẫn còn sờ sờ ra đó.

Quý vị thử nhìn lại quý vị xem?

Người ta bảo “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, vậy quý vị tự xưng là Người Đại Diện Chơn Như mà chẳng giống được chút gì cả.

Chơn Như là Ly Dục Ly Ác Pháp.

Chơn Như là Diệt Ngã Xả Tâm.

Vậy sao quý vị lại chạy theo dục lạc, lợi danh, làm nô lệ cho nghiệp lực nhân quả…

Vậy sao quý vị lại nuôi lớn bản ngã quá đồ sộ như vậy, chẳng xem ai ra gì.

Qua những hành động, việc làm của quý vị thì cũng đủ biết quý vị chẳng xem Thầy chúng tôi ra gì. Vậy mà quý vị vẫn luôn miệng nói với phật tử khắp nơi là “làm theo sự chỉ đạo của Thầy chúng tôi, nói Thầy chúng tôi chỉ đạo việc này, việc kia cho quý vị”. Xin đừng mượn Danh Nghĩa Thầy chúng tôi, Danh Nghĩa Tu Viện để làm Bình Phong cho những việc làm của quý vị – Xin quý vị hiểu cho.

Như trong bức thư trên thì rõ ràng ở mục 2 và mục 3 là quý vị đang chỉ đạo Thầy chúng tôi và chúng tôi đấy chứ!

Lời nói Hoa Mỹ tỏ ra là Cao Thượng: “cho nhân loại” hay là cho một mình quý vị đây.

Buông xuống đi! Hãy buông xuống đi!

Chớ giữ làm chi có ích gì.

Ôm vào đau khổ vô cùng tận,

Buông xuống ngay liền vạn khổ đi.

Quý vị đâu biết hay cố tình không biết những lời quý vị đang nói đã rơi vào Vọng Ngữ. Nhân quả nặng lắm đấy!!! Quý vị đừng để mình là “nước rửa chân”, tội nghiệp lắm quý vị ạ!

Được thân người là khó, gặp được Chánh Pháp khó vô cùng, nghe và hiểu được Chánh Pháp lại khó gấp bội, thực hành nó lại càng khó hơn nữa. Vậy mà quý vị không biết trân quý, để thời gian trôi qua trong dục vọng – quá uổng.

Thầy chúng tôi đã từng dạy rằng:

Thân người khó các bạn đã có,

Pháp khó được các bạn đã đạt.

Quyết trọn đời dứt ác, tăng thiện,

Sống mùa xuân vĩnh cửu Niết – Bàn.

Vậy sao mãi đến bây giờ quý vị vẫn chưa “Phản Tỉnh Hồi Đầu”.

Ba đề tài với ba nội dung khác nhau mà hỗ trợ nhau rất logic ư?

Thấy cách sắp xếp của quý vị – thứ tự từ 1 đến 3 là đủ biết quý vị rất cống cao ngã mạn, ham danh, hám lợi.

“Sa môn Thích Pháp Nhẫn” cụm từ thật là kêu. Thử hỏi Thầy tu bao lâu? Sống đã đúng Hạnh chưa, đã cắt ái ly gia đúng nghĩa chưa? Đã làm chủ Sinh – Già – Bệnh – Chết chưa??? Vậy mà dám xếp trước một người là Tăng Bảo – Người đã làm chủ Sanh Tử.

Thiệt tình, chúng tôi chẳng biết quý vị nghĩ gì?

Nếu cố tình thì thật chẳng có Đức Lễ, là kẻ cao ngạo.

Còn nếu nói là vô tình thì thế nào? Chứng tỏ người này không có tri kiến, hay nói cách khác là người không học và hành Đức Lễ, không học, không hiểu cách trình bày văn phạm. Như vậy thì làm sao có thể triển khai nổi đề tài “xây dựng, bảo tồn và phát huy văn hóa giáo dục như thế nào cho chuẩn mực với Đạo đức Nhân Bản – Nhân Quả”.

Để đúng Đạo đức Nhân Bản – Nhân Quả thì Đức Lễ phải hàng đầu. Nó là đội quân tiên phong khai sơn phá thạch cho 5 Đức Hạnh tiến vào lập ấp chiến lược trên mảnh đất Thân-Tâm của quý vị. Thiếu nó con người làm sao sống trọn với 5 Đức Hạnh cơ bản đây? Đã không sống được 5 Đức cơ bản thì làm sao “Triển Khai Dạy Người” được? Đúng là hữu danh vô thực, rỗng bụng kêu to mà thôi!

Mình chưa làm được mà đi dạy người thì có lý chăng? Nếu vậy quý vị một lúc phạm vào 2 Giới cơ bản trong 5 Giới Đức Nhân Bản -Nhân Quả:

  1. Nói láo (vọng ngôn)
  2. Trộm cắp (đạo ngôn)

Thật tội nghiệp cho quý vị quá!

Trên đây là những lời nói thẳng, đập mạnh bằng lòng yêu thương của chúng tôi ngõ hầu hy vọng, mong quý vị phản tỉnh hồi đầu, ước nguyện sao cho quý vị sống đúng Đạo Đức Nhân Bản – Nhân Quả chứ chúng tôi không có ác ý gì cả. Trong quá trình soạn thảo không thể nào tránh khỏi những sai sót mong quý vị rộng lòng tha thứ cho!

Chúc quý vị thân tâm được thanh thản, an lạc, sống trong thiện Pháp để Nhân Loại được hạnh phúc, ấm no, yên bình.

Chúc quý thầy, quý cô cùng tất cả quý phật tử diệt sạch ngã, xả sạch tâm để cứu mình ra khỏi lửa đỏ sanh tử.

Kính ghi,

Tu Viện Chơn Như