Trả lời Thông Trí: tu Tứ Niệm Xứ

HỎI:

Kính bạch thầy!

Con đang tự tu tập pháp môn Tứ Niệm Xứ theo kinh sách của Thầy. Trong phần quán thân, thọ, tâm, pháp, con quán theo cách như vầy không biết có đúng không:

Để quán được thân thì tâm là người quán, thân là vật bị quán, nhưng để tự nhiên thì không cách nào con quán được cái thân mà không dùng mắt. Nếu có cố, thì cũng chỉ là tưởng tượng ra cái thân trong đầu mà thôi. Cho nên để tránh lọt vào tưởng thì con nương vào 2 đối tượng còn lại để quán thân là thọ và pháp.

Nhờ có thọ và pháp mà con nhận biết con có cái thân rất rõ, tất nhiên ko thể rõ như nhìn bằng mắt được. Nhưng cảm giác thì rất chân thật.

Ví dụ như khi đi, đứng, nằm, ngồi, con dùng gió và nắng để cảm nhận cái thân này. Gió thổi đến đâu con biết cái thân tồn tại đến đó, hay ngồi bên cửa sổ có nắng chiếu vào thân thì con cảm nhận được từng chút từng chút một rất rõ ràng. Những gì xảy ra trong nội thân hay ngoại thân con đều nhận biết rất rõ, khi hơi thở ra vô hay từng nhịp tim đập, mạch đập khắp toàn thân.

Kính bạch Thẩy chỉ dạy, con làm vậy có đúng pháp không?

Nhưng khi con quán thân được rồi, thì con không biết làm gì tiếp nữa; hay cứ ngồi lắng xem sự vận hành của cơ thể đến khi nào chán thì xả nghỉ?

Con có cần phải quán thêm thọ và pháp riêng nữa không?

Và khi con ngồi quán thân như vậy, con khởi ý nghĩ cánh tay nâng lên thì tự nhiên thấy có lực nâng lên (không phải do cơ tay nâng) nó nâng chầm chậm kêu nó qua trái thì nó qua trái, kêu nó qua phải thì nó qua phải. Như vậy con có phải đang bị tưởng ko thầy, vì con mở mắt nhìn thấy rất rõ. Con tác ý xả nghỉ thì cánh tay nó rớt xuống.

Kính mong Thầy chỉ dạy con phải làm gì tiếp theo bây giờ. Hay con cần phải chỉnh sửa lại pháp tu như thế nào cho đúng cách.

Con biết Thầy bận rất nhiều công việc; có thể Thầy sẽ không có thời gian trả lời thư của con. Nhưng con chỉ mong được tu đến nơi đến chốn để giúp Thầy dựng lại chánh pháp.

Con ở xa không về kế bên thầy tu tập được, nhưng những giới luật của Thầy con đều tự mình rèn luyện tinh cần. Con ước gì có thể về Tu Viện để được Thầy trực tiếp chỉ dạy sẽ mau tiến bộ hơn. Nhưng không biết bây giờ con về thầy có nhận con không.

Nghe nói Tu Viện không còn nhận thêm tu sinh nữa. Con hy vọng được Thầy chỉ dạy, sách tấn để con cố gắng đi hết đoạn đường còn lại này.

Kính chúc Thầy luôn có nhiều sức khỏe.
Con – Thông Trí

ĐÁP:

Kính gửi Thông Trí,

1. Tu tập Tứ niệm xứ như vậy là đúng.

2. Không cần.

3. Đó là lực tưởng.

4. Tu Viện còn nhận thêm người về tu tập.

(Trích thư Thầy trả lời ngày 18/10/2009)