Pháp NHƯ LÝ TÁC Ý Trên Thân Hành Niệm – 07/03/2009

Kính mời quý vị xem video Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng cho quý Phật tử về đề tài “Pháp NHƯ LÝ TÁC Ý Trên Thân Hành Niệm” vào ngày 07 tháng 03 năm 2009, tại Tu Viện Chơn Như.

Xem từ Youtube: