Ảnh chụp khu Vườn tượng Lâm Tỳ Ni (2012)

Kính mời quý phật tử và bạn đọc xem những bức ảnh chụp khu Vườn tượng Lâm Tỳ Ni, đầu năm 2012. Khu Vườn tượng Lâm Tỳ Ni nằm lọt giữa khu Chuyên tu Nam (Chuyên tu 1 và 1A)

(Nhấp chuột vào ảnh để xem phóng lớn)