Chân dung Trưởng lão Thích Thông Lạc

Một số hình chân dung, ảnh chụp của Trưởng lão Thích Thông Lạc.

Đường dẫn vào xem và tải về bộ ảnh trên Google Drive: tại đây