Bộ Bài Giảng: Lớp Chánh Kiến, Lớp Chánh Tư Duy – 2005 – 2006

Kính mời quý vị nghe và tải về bộ bài giảng “Lớp Chánh Kiến” và “Lớp Chánh Tư Duy” ghi âm lại các buổi học của Lớp Chánh Kiến và Lớp Chánh Tư Duy trong chương trình Bát Chánh Đạo được Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng dạy tại Tu viện Chơn Như, khai giảng ngày 02 tháng 11 năm 2005.

Các tập tin định dạng MP3, chia thành 6 phần Lớp Chánh Kiến và 1 phần Lớp Chánh Tư Duy, được lưu trữ trên Google Drive. Quý vị nhấn vào nút bên phải tên mỗi bài để tải về từng bài, nhấn vào chữ “Phần …” để tải về từng phần, hoặc tải về toàn bộ Tại đây.

(Quý vị có thể nhấn vào nút ()phía bên phải của mỗi trình phát Player, để mở rộng hoặc thu gọn danh sách bài giảng).

1. Phần 1 LCK:

3. Phần 3 LCK:

4. Phần 4 LCK:

5. Phần 5 LCK:

6. Phần 6 LCK:

7. Phần 7 LCTD: 

Một số từ viết tắt: 

BCĐBát Chánh Đạo
CKChánh Kiến
CNTGChánh Niệm Tỉnh Giác
ĐVLĐịnh Vô Lậu
GTGiải Thoát
NBNhân Bản
NQNhân Quả
SGBCSanh, Già, Bệnh, Chết
TDTư Duy
THNThân Hành Niệm
TKTri Kiến
TMThảo Mộc
TNXTứ Niệm Xứ
TSTu Sinh
TTADTrung Tâm An Dưỡng
Vấn Đạo
VLVô Lậu
VLTVô Lượng Tâm
NuNữ
NmNam